Kastrácia psov

V úvode tohto článku by som rada vysvetlila rozdiel medzi kastráciou a sterilizáciou, keďže tieto dva pojmy sa často mylne zamieňajú v domnení, že sterilizácia a kastrácia je to isté, pričom sterilizácia by sa mala týkať sučky, a kastrácia psa. Nie je to však tak, nakoľko sa jedná o dva rozličné zákroky, pričom každý z nich je možné previesť ako na samčom, tak na samičom pohlaví.

 

Sterilzácia versus kastrácia

Sterilizácia je úkon vratný, pričom môže byť buď fyziologická alebo chemická. Fyziologickú vykonáva operačne v celkovej anestéze veterinárny lekár prostredníctvom prerušenia vodičov reprodukčných buniek, čo sú v prípade psov semenovody a v prípade sučiek vajcovody. Produkcia hormónov v tomto prípade zostáva rovnaká, t. j. sučka aj naďalej hára, akurát nemôže byť oplodnená, a pes má naďalej záujem o sučky a môže ich nakrývať, akurát ich nemôže oplodniť.
Sterilizácia ako taká nezabraňuje chorobám vznikajúcim v dôsledku vplyvu pohlavných hormónov, a sterilizovaný jnedinec sa môže stať opäť plodným, ak sa prerušenie vodiča reprodukčných buniek operačne opäť obnoví.

Pri chemickej sterilizácií sa zvieraťu podávajú medikamenty alebo tvz. antikoncepčný čip, ktoré produkujú po určitú dobu látky zamedzujúce tvorbu pohlavných hormónov.

Kastrácia je úkon nevratný s trvalým efektom. Vykonáva sa taktiež operačne v celkovej anestéze, prostredníctvom trvalého odstránenia orgánov produkujúcich pohlavné hormóny, t. j. u psov semenníkov aj so semenovodmi, a u sučiek vaječníkov, vajcovodov a maternice. Po určitej dobe od vykonania kastrácie, t. j. po úplnom vyplavení hormónov z tela, čo môže byť v závislosti od rôznych faktorov približne 4-8 týždňov, prestane mať pes záujem o hárajúce sučky (aj keď k tomuto sa ešte vrátim, pretože určitý záujem a možnosť krytia "nasucho" ostávajú stále), a sučka prestane hárať, nemôže byť už nikdy gravidná, a v dôsledku absencie výkyvov hladiny pohlavných hormónov v tele sa znižuje možnosť vzniku nádorov a zápalov napr. mliečnych žliaz. Taktiež sa odstráni väčšina negatívnych prejavov správania a psychických prejavov, súvisiacich s pohlavnými hormónmi, ako sú napríklad neznášanlivosť psov či súk navzájom vo svorke v období hárania a určitý čas po ňom, prejavy pohlavnej agresivity, stavy spojené s falošnou graviditou a pod.

 

Kedy kastrovať

 

Ako to prebieha

 

Po zákroku

 

A život ide ďalej